Skip to content
Essi Renvall: Fredsstatyn, 1968. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Fredsstatyn

Konstnär Essi Renvall

Ehrenströmsvägen 12, Helsingfors

Fredsstatyns tillkomst förklaras av texten på finska, svenska och ryska: ”Denna fredsstaty restes av Finlands folk som en symbol för den fredliga samlevnaden och vänskapen mellan Finland och Sovjetunionen 6.4.1968.”

År 1968 blev det 20 år sedan Finland och Sovjetunionen ingick en vänskaps-, sammarbets- och biståndspakt och minnesmärket avtäcktes som en del av festligheterna under jubileumsdagen. Skulpturen finansierades med hjälp av en penninginsamling, där staten och otaliga kommuner också bidrog. Sovjetunionen donerade bronset och Helsingfors stad finansierade bl.a. piedestalen och resningen av statyn. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Essi Renvall (1911-1979) har berättat att kvinnofiguren är fredens ande som efter kriget återvänder till jorden efter att ha fått ett nytt fredfullt hjärta. Bronsskulpturen är 5,35 meter hög, och postamentet i röd granit är 3 meter högt.

Read more..

At map

Sök