Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Frimurarens grav

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Kajsaniemiparken, Gloet, Helsingfors

Minnesmärket som är känt som Frimurarens grav är Fredrik Granatenhjelms (1708-84) grav. Granatenhjelm var major vid finska artilleribrigaden. Vården restes av överste Lars Jägerhorn. Till gravvården hör en sten och ett järnstaket med brinnande bomber, artilleriets symbol och frimurartecknet. Texten på stenen lyder: ”Lika Godt om verlden vet hvem här vilar alt nog Gud käner hvad han gjort och uslingen välsingar hans minne”.

Read more..

At map

Sök