Skip to content

Fucus

Konstnär Jussi Heikkilä

Pilgrimsparken, Helsingfors

Jussi Heikkiläs (f. 1952) tredelade verkhelhet finns i Eirastranden. Två av delarna återfinns i Heliga Birgittas park och den tredje i Pilgrimsparken. Utgångspunkten för verket i syrafast stål är tre öar i Finska viken: Gråhara, Tunnholmen och Sommarn. Skulpturerna har formen av öarnas konturer och ytan ett mönster som hänvisar till blåstång.

Konstnären har själv vistats på alla tre öarna. Gråhara ligger cirka sex kilometer söderut från Helsingfors, Tunnholmen finns i Borgå skärgård och Sommarn i Ingå. Heikkilä tar i sin konceptuella konst ställning till naturens och miljöns tillstånd. Han iakttar hur naturen mår och människans förhållande till naturen. Ofta använder han också naturmaterial i sina verk, till exempel trä och fågelfjädrar.

Verket har finansierats av Helsingfors stad som ett procentanslagsprojekt. Verket ingår i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök