Skip to content
Tuula Närhinen: Gloets fossil, 2003. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Gloets fossil

Konstnär Tuula Närhinen

Alexandersgatan, Helsingfors

Längs stenbeläggningen på Alexandersgatans trottoar löper ett 8,5 cm brett kopparband där konstnären graverat in de latinska namnen på organismer från den forna vassbevuxna havsviken. Textbanden i koppar har placerats där Glovikens strandlinje gick i början av 1800-talet. Gatuavdelningen vid Helsingfors stads byggnadskontor och Helsingfors stads konstmuseum anordnade en idétävling om ett miljöverk till den nyreparerade Alexandersgatan.

Tuula Närhinens (f. 1967) förslag Gloets fossil utgick med segern. I samband med reparationerna av Alexen installerade man värmeledningar som håller stenbeläggningen torr och snöfri också på vintern.
Gloet i Helsingfors centrum är en dränerad havsvik. Det marina minnet är nu bevarat i ett konstverk som berättar om områdets historia för fotgängarna. Verkhelheten kommer eventuellt att kompletteras med bilder av delvis redan utdöda organismer som levt i vatten och sankmarker. Bilderna är planerade att gjutas på brunnslocken på området.

GLOETS FOSSIL, verkets texter på latin:

ALEXENS VÄSTRA DEL – GATANS NORDSIDA (när man ser mot Senatstorget):
CLADOPHORA GLOMERATA
CERATOPHYLLUM DEMERSUM
MYRIOPHYLLUM SPICATUM
ABRAMIS BRAMA
RUPPIA MARITIMA
CATABROSA AQUATICA
POTAMOGETON PECTINATUS

ALEXENS VÄSTRA DEL – GATANS SYDSIDA (när man ser mot Senatstorget):
PHALARIS ARUNDINACEA
GAMMARUS ZADDACHI
ASELLUS AQUATICUS
MACOMA BALTHICA
STIZOSTEDION LUCIOPERCA
ZANNICHELLIA PALUSTRIS
ELECTRA CRUSTULENTA

ALEXENS ÖSTRA DEL – GATANS SYDSIDA (när man ser mot Tre smeder):
CAREX NIGRA
BITHYNIA TENTACULATA
CORDYLOPHORA CASPIA
PERCA FLUVIATILIS
POTAMOGETON PERFOLIATUS
ESOX LUCIUS

ALEXENS ÖSTRA DEL – GATANS NORDSIDA (när man ser mot Tre smeder):
LEMNA MINORt
BOLBOSCHOENUS MARITIMUS
ENTEROMORPHA INTESTINALIS
PHRAGMITES AUSTRALIS
MYRIOPHYLLUM SIBIRICUM

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök