Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Helsingfors simsällskaps (HSS) minnesplatta

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Ursins klippa, Eira, Helsingfors

Helsingfors simsällskap, HSS, avtäckte minnesplattan 1967 vid sitt 80-årsjubileum. Den enkla metallplattan är fastsatt på en natursten på den plats där simsällskapet verkade. Texten lyder ”På denna plats kallad Ursins klippa verkade Helsingfors simsällskap åren 1887-1933. Täällä niin kutsutulla Ursinin luodolla vaikutti Helsingfors simsällskap vuosina 1887-1933. HSS 1887-1967”.

Read more..

At map

Sök