Skip to content
Walter Runeberg: Henrik C. Borgströms porträtt, 1888. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Henrik C. Borgströms porträtt

Konstnär Walter Runeberg

Stadsträdgården, Taka-Töölö, Helsingfors

Kommerserådet Henrik C. Borgström (1799-1883) var storföretagare och en inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han var mecenat för scenkonsten och för kultur- och bildningsinrättningar samt intresserad av att försköna staden med parker. På hans initiativ tillkom Brunnsparken med Brunnshuset och parkområdena i Djurgården (1851). Också Tullholmen som Borgström ägde jordes om till parkområde.

Borgströms porträtt i Djurgården avtäcktes den 27 maj 1888. Den realistiska porträttbysten utfördes av Walter Runeberg (1838-1920), granitpostamentet ritades av arkitekten Th. Decker och höggs av stenhuggaren F. Alfstrand. Inskriptionen på postamentet lyder ”Henrik Borgström, Tölö parks och Trädgårdsföreningens grundläggare” och ”Af tacksamme medborgare 1887”.

Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök