Skip to content
Wäinö Aaltonen: Moder jord skyddar sina söner, 1960. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Hjältegravmonumentet i Munksnäs

Konstnär Wäinö Aaltonen

Gert Skyttes park, Munkkiniemi, Helsingfors

”Moder jord skyddar sina söner” (Maaemo suojelee poikiaan) hör till Wäinö Aaltonens (1894-1966) sena produktion, skulpturen är signerad 1959. Aaltonen har befriat sig från den tunga monumentalismen och skulpturen har en expressiv grundstämning. Sonens klassicism har fått ett motsatspar i den kubistiskt skisserade kvinnogestalten. Moderjord skyddar sin son på Munksnäs hjältegrav, omgivningen är planerad av arkitekt och professor Aulis Blomstedt.

Bronsskupturen som är 2,40 meter hög står på en grå granitsockel. På sockeln finns texten ”Pro Patria”. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök