Skip to content
Pertti Kukkonen: Hjärtslag, 2013. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. Foto: © HAM/Hanna Kukorelli.

Hjärtslag

Konstnären Pertti Kukkonen

Talvelavägen 6, Helsingfors

Pertti Kukkonens (f. 1954, Tavastehus) relief föreställande människofigurer är belägen mittemot ingången till Malms sjukhusets ambulanstunnel. Skepnaderna ser ut att stiga ut ur väggen. Figurernas randiga utseende har åstadkommits genom att styroxskivor (frigolit), med inskurna horisontala linjer, placerades i människogestalternas gjutningsformer i samband med gjutningen av cementväggen.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök