Skip to content
Jani Ruscica: Hoppet är det där med fjädrar, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Jani Ruscica.

Hoppet är det där med fjädrar

Konstnär Jani Ruscica

Centrumbibliotek Ode, Tölöviksgatan 4, Helsingfors

Konstnären Jani Ruscicas (f. 1978) verk Hoppet är det där med fjädrar visas på Centrumbiblioteket Odes infoskärmar. Verket består av nio korta, 16-34 sekunder långa videor som varvas med bibliotekets annonser och evenemangsinformation på infoskärmarna. I verket ser vi en svartmes, en taltrast, en järpe och en kricka på besök inne i Ode. De animerade fåglarna rör sig i bibliotekets arkitektoniska rum och ger åskådaren en annorlunda och avvikande rumslig erfarenhet. Verkets diskreta ljudbild består av fåglarnas läten och de ljud som uppstår i rörelserna.

För fyra av fåglarna i verket vet man att de har häckat i Tölöviken och sedan flyttat några kilometer norrut på grund av byggandet. Fågelarterna påträffas ändå fortfarande i närliggande områden. Ruscica berättar att hen ville att fåglarna besöker byggnaden innan den blir ett bibliotek.

Tillsammans med sitt team filmade Ruscica inne i Ode under en dag medan byggarbetet avslutades och biblioteket inreddes. Det syns i verket att inspelningen gjordes under den mörka årstiden, eftersom materialet enbart spelades in med naturlig belysning. Efter att Ode invigts ger belysningen besökarna en annan rumslig erfarenhet. Kontrasten mellan stämningen i videoverket och vid ett vanligt besök är stor.

Verkets namn kommer från Emily Dickinsons dikt Hope Is the Thing with Feathers (Hoppet är det där med fjädrar) från 1862. Genom valet av namn pekar Ruscica på det kulturella innehåll som Centrumbiblioteket Ode enligt henom betjänar. Dessutom intresserar sig konstnären för olika resonanser mellan språk och språkbilder under olika tider, även efter många sekel.

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

Sök