Skip to content
Erika Kallasmaa: Hurra!, 2017. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM Helsingfors konstmuseum

Hurra!

© Konstnär

Riogatan 10, Helsingfors

De stora verken av Erika Kallasmaa (f. 1969) på byggnadernas fasader är specialmurade. Både färgade tegel och glastegel i olika nyanser har använts i bildmotiven. Några motiv är reliefer som är gjorda av glaserat specialtegel och genomfärgad fiberbetong samt infällda i murningen.

Fasadens bildmotiv består av bl.a. en fjäril, olika jordbökare, berg och ett mediterande fikon. Fjärilen refererar till förvandling och utveckling, berget till att uppnå drömmar, den slingrande flodbädden eller ormen till följsamma rörelser, till lugn och smidighet.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen. Verket hör inte till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök