Skip to content
Robert Stigell: Ilmarinen och Väinämöinen, 1888. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Ilmarinen och Väinämöinen

Konstnär Robert Stigell

Gamla Studenthusets fasad, Mannerheimvägen 3, Gloet, Helsingfors

I serien av Kalevalamotiv inom konsten i placerar sig Stigells nischskulpturer stilmässigt mellan R.W. Ekmans ”Väinämöinens sång” och Gallen-Kallelas ”Kullervo drar ut i strid”. Studenthusets skulpturer visar Stigells starka och säkra känsla för form och material: Väinämöinen avbildas stående och spelande kantele och Ilmarinen smidande en plog, bägge lika dynamiska i en uppåtsträvande rörelse. Kantelens och plogens horisontala inslag förstärker gestalternas symmetri. Väinämöinen och Ilmarinen hänvisar till ungdomens uppgift i samhällsbygget. Skulpturerna är gjutna i cement.

Initiativet till ett hus för Universitetets studentkår togs 1858. Den färdiga byggnaden invigdes 1870. Fasaden pryds också av en fris av Walter Runeberg. Inskriptionen som flankerar frisen lyder SPEI SUAE – PATRIA DEDIT (Av fosterlandet till dess framtidshopp).

Skulpturer ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök