Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Japans minnesten

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Norra kajen 4, Kronohagen, Helsingfors

Vid Norra kajen 6 restes 1982 en minnessten i grå granit. Texten påminner om att också träden på Norra kajen är ett slags minnesmärke, de planterades nämligen hösten 1943 på uppdrag av Japans kejserliga sändebud som en symbol för vänskapen mellan Japans och Finlands folk.Texten lyder: ”På åtgärd av kejserliga japanska sändebudet T. Sakaya planterades hösten 1943 dessa träd såsom symbol för vänskapen mellan Japans och Finlands folk”.

Read more..

At map

Sök