Skip to content
Marjatta Weckström: Jordens sång, 1980. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Jordens sång

Konstnär Marjatta Weckström

Hagnäsgatan 2, Siltasaari, Helsingfors

Kvarteret 206 i Berghäll revs år 1974 och på platsen uppfördes istället en enda enorm byggnad; Skolstyrelsens ämbetshus. Marjatta Weckströms bronsskulptur Jordens sång avtäcktes på ämbetshusets gård 1980. Skulpturen är en hoppingivande detalj på den annors så trista gården.

Skulptören har själv karakteriserat skulpturen som ”organiskt abstrakt”. Den består av uttrycksfulla, mjukt levande organiska former som slingrar sig runt varandra och öppnar sig uppåt, vilket kan tolkas som en symbol för frigörelse och kontinuitet. I skulpturen man kan också se människogestalter eller en blomma som håller på att öppna sig.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök