Skip to content
Aimo Tukiainen: Juhani Aho, 1961. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Juhani Aho

Konstnär Aimo Tukiainen

Engelplatsen, Eira, Helsingfors

Juhani Aho (1861-1921), vars namn var Johannes Brofeldt till 1907, var den första finskspråkiga författaren med författarskap som yrke. Hans prosa hade stor betydelse för det finska språkets utveckling och han introducerade det sena 1800-talets europeiska litteraturströmningar i Finland. Aho var en central gestalt i det dåtida kulturlivet, bl.a. i Nuori Suomi-kretsen (”Det Unga Finland”). Vid sidan om sitt författarskap gjorde Aho också betydande insatser som journalist och översättare. Minnesmärket över Juhani Aho avtäcktes till 100 års minnet av hans födelse. Initiativet till minnesmärket togs av Juhani Aho-sällskapet. Skulpturen, ett realistiskt porträtt i helfigur, utfördes av Aimo Tukiainen (1917-1996). Statyn står framför det hus (på Armfeltsvägen 6) där Juhani Aho tillbringade sina sista år med hustrun, målarinnan Venny Soldan-Brofeldt.

Aimo Tukiainen lät gjuta bronsskulpturen i två exemplar, den andra restes i Iidensalmi samma år som Engelplatsens, dvs. 1961. Skulpturen är 2,8 meter hög. Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök