Skip to content
Tapio Junno: Kärlek och vaksamhet (Sinnen), 1973. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Kärlek och vaksamhet / Sinnen

Konstnär Tapio Junno

Lättan 5, Helsinki, Helsingfors

Tapio Junno (1940-2006) har fört människofiguren till symbolstadiet i Kärlek och vaksamhet. En mun, ett öra och ett öga på pelare står som totempelare för den fragmentariserade västvärlden. Symbolerna för sinnena verkar åtskiljda, men står på samma postament. Sinnena kompletterar varandra och fungerar parallellt. Namnet Kärlek och vaksamhet hänvisar också till tanken som skapar enhet och försvarar helheten.

Barnen har välkomnat skulpturen och använder den flitigt i sina lekar. På sommaren är plaskdammen som omger skulpturen i flitig användning. Skulpturens material är brons och den är daterad 1976. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök