Skip to content
Carl Ludvig Engel: Kejsarinnans sten, 1835. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Kejsarinnans sten

Konstnär Carl Ludvig Engel

Salutorget, Kaartinkaupunki, Helsingfors

Kejsarinnans sten är Helsingfors äldsta offentliga minnesmärke. Stenen restes till minne av Nikolaj I:s tyskfödda kejsarinna Alexandras första besök i Helsingfors. Kejsarinnan besökte Helsingfors sommaren 1833 tillsammans med kejsaren och bekantade sig med byggnadsarbetena i stadens nya centrum.

Minnesmärket består av en avbruten obelisk i röd granit. Stenen kröns av en jordglob och den ryska dubbelörnen. Obelisken som härstammar från Egypten användes redan under antiken i Europa som en grundform för minnesmärken – bl.a. i högtidliga monument över historiska händelser och i gravmonument. Kejsarinnans sten fortsätter den antikiserande traditionen som var populär under empiren i början av 1800-talet.

Texten på finska och latin berättar följande:
”Keisarinna Alexandralle Suomen pääkaupungissa ensikerran käyneelle XXIX.p:Touko X.p: Kesä MDCCCXXXIII”
”Imperatrici Alexandrae Metropolin Finlandiae Primum Adventati die XXIX Maji X Juni MDCCCXXXIII”

Minnesmärket står på den plats där Alexandra och Nikolaj steg i land från ångbåten Ischora. Kejsarinnans sten avtäcktes under stora festligheter på Nikolajs dag den 18 december 1835. Ryska matroser avlägsnade bronsgloben och dubbelörnen den 17 april 1917, men de sattes tillbaka på sin ursprungliga plats 1971.

Den amalgamförgyllda dubbelörnen planerades av Magnus von Wright. von Wright var en konstnär särskilt känd för sina realistiska och skickligt utförda fågelmotiv. Dubbelörnen och jordgloben konserverades och förgylldes inför Helsingfors 450-års jubileum och till äran av kulturstadsåret 2000. Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Statyn talar till dig: https://patsaspuhuu.fi/keisarinnankivi/?lang=sv

Read more..

At map

Sök