Skip to content
Walter Runeberg: Kleobis och Biton, 1878. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kleobis och Biton

Konstnär Walter Runeberg

Tresmedersplatsen, Kluuvi, Helsingfors

Studenthuset, arkitekt Hampus Dalström, stod färdigt 1870. Skulptören Walter Runeberg gjorde ett utkast till frisen med Kleobis och Biton i Rom 1874. Bearbetningen och gjutningen av frisen i cement tog lång tid i anspråk och Studenthuset fick sin fris först i augusti 1878.

Gruppen i frisens centrum består av Kleobis och Biton som drar på sin mors vagn. Till vänster ett följe med prästinnor som bär på kultföremål och en grupp med några människofigurer och offerlamm. Till höger soldater och medborgare och på sidfälten den delade texten ”Spei suae – patria dedit” (Av fosterlandet till dess framtidshopp). Kleobis och Biton var två starka söner till en Hera-prästinna i antikens Argos. Då oxar vid ett tillfälle saknades drog de själva sin moders vagn den långa vägen till templet. Modern bad gudinnan att som tack för denna bedrift skänka sönerna det bästa en människa kan få, varpå dessa insomnade i helgedomen för att aldrig mera vakna.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök