Skip to content
Laura Pehkonen: KOMBO, 2020. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Hanna Kukorelli / Helsingfors konstmuseum

KOMBO

Konstnär Laura Pehkonen

Jakobackastigen 6, Helsingfors

Keramik- och bildkonstnären Laura Pehkonens (f. 1985) kollageliknande KOMBO sprider ut sig runtom nybygget Jakobackas Hjärta. KOMBO är en abstrakt keramisk väggrelief. Verkets mest omfattande enhetliga del sträcker sig över en nästan sjutton meter lång vägg i korridoren till matsalen. På daghemmets och ungdomslokalernas väggar finns mindre reliefer och sådana har även murats in i tegelfodringen på de tre innergårdarna.

De keramiska styckena är handtillverkade av olika sorters lera, bland annat porslin, svartlera och rödlera. Vissa av verkets delar är tillverkade av samma inhemska rödlera som tegelfodringen på Jakobackas Hjärtas ytterväggar. En keramisk del har vulkanaska, en annan har lera från floddeltan i Amazonas regnskogar bearbetad med traditionell teknik. Förutom lersorter och arbetsmetoder från olika delar av världen får verket sin särskilda karaktär även från olika slags yttekniker för keramik, såsom glasering, målning, förgyllning och överföringsbilder. Vid skapandet av verket inspirerades Laura Pehkonen av tekniker från olika kulturer och tidsperioder med hjälp av vilka hon i sitt verk skapade så att säga en världsomfattande och kronologisk karta över keramiken.

Konstnären har planerat verket som något man kan titta på och beröra. Keramikens ytstrukturer i kombination med färg- och teknikvariationerna är en viktig del av verket och hur det upplevs. Reliefens olika kluster lägger sig på olika höjd över väggytorna och tar på så sätt hänsyn till byggnadens användare av olika längd.

I KOMBO-verket har rytmen en viktig roll. På avstånd ser man stora linjer, men när man kommer närmare syns små lokala strömningar uppåt, nedåt, diagonalt och i spiraler. Handmålade detaljer, penseldrag och nyansvariationer för blicken åt olika håll. Förutom rytmen har även verkets abstraktion en viktig roll. Ett verk som inte ställs ut utesluter enligt konstnären ingens tolkningssätt, utan erbjuder möjlighet till uppkomsten av personliga och intuitiva uppfattningar.

Verket har genomförts enligt procentprincipen och det ingår i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök