Skip to content
Aimo Tukiainen: Konsumentfamiljen, 1950. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Konsumentfamiljen

Konstnär Aimo Tukiainen

Gloets köpcentrum, Alexandersgatan 9, Gloet, Helsingfors

Aimo Tukiainen är en betydelsefull person inom det finska konstlivet – han var ordförande för både Konstnärsgillet och Bildhuggarförbundet. Hans mest kända verk är marskalk Mannerheims ryttarstaty, av många ansedd att vara den mest krävande beställning en finsk konstnär har fått under 1900-talet.

Aimo Tukiainen betonade i sin konst sin samhörighet med arbetarbefolkningen – från vilken han själv också härstammade. I reliefen kan man urskilja en inverkan av denna arbetarbakgrund i gestalternas kläder och i fabriken som finns placerad emellan föräldrarna, och som ger verket en känsla av djup. Stilen är stiliserad realism, typisk för konstnären under 50-talet. Materialet är liksom den omgivande väggen grå granit.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök