Skip to content
Kari Cavén: Kort ö, 1997. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Kort ö

Konstnär Kari Cavén

Lillhoplax, Mejlans, Helsingfors

Kari Cavén var ursprungligen bildkonstnär men började på 80-talet framställa konst av överloppsmaterial, inspirerad av arte povera (”fattig konst”). Med hjälp av sina verk gjorda av trä, metall, skrot etc. blev han snabbt uppskattad som konstnär.Han blev vald till årets konstnär 1985. Verken karaktäriseras av Cavéns geniala bearbetninng av materialet, där klassiska linjer förenas med lekfulla påhitt. Hans verk uppmuntrar ofta till mångdimensionella assosiationer och tolkningar.

Helsingfors stads konstmuseum valde Kari Cavén som första konstnär att förverkliga en ny sorts beställningslinje: konstnären fick själv välja omgivningen och planera dit ett konstverk. Cavén hittade ett gammalt betongfundament, mitt i Lillhoplax, som tillhört energiverket men som inte längre var i bruk. Efter ett antal skisser valde man att utföra verket Kort ö (Lyhyt saari). Verket avtäcktes 2.12.1997. Det gamla betongfundamentet fungerar som konstverkets sockel. Verkets stomme består av stål som målats med två olika nyanser av röd färg. I mitten av konstruktionen har bildats en grop, dit konstnären planterat en bergstall och flere dvärgbergstallar. På den utbuktade jorden har han sått gräs. Träden har valts så att de är vädertåliga. Konstnären har önskat att man inte skulle sköta om ön på något vis utan låta växtligheten växa fritt och naturligt. Djuren och växterna lever fritt på ön. Enligt konstnären har ön sin äkta motsats på östkusten i Nord-amerika: Long Island!

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök