Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kuddstenen

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Brunnsparken, Helsingfors

Kallas också Nationernas vänskapsträds minnesten. Stenen donerades av Rotary International-klubben 1983 som en påminnelse om det träd som hade planterats av klubben 50 år tidigare.
Texten på stenen lyder:

Kansojen ystävyyden puu
Nationernas vänskapsträd
istutti 22.8.1932 planterade
Paul P. Harris

Read more..

At map

Sök