Skip to content
Lauri Leppänen: Kulle 13, 1987. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kulle 13

Konstnär Lauri Leppänen

Gården till Skattuddens Kasino, Helsingfors

Skulptören Lauri Leppänen, känd som en fosterländsk person, skänkte sitt verk Kulle 13 till Officersklubben på Skatuddens kasino. Med detta krigsmotiv deltog han i tiden i en tävling om ett minnesmärke som arrangerades av Reservofficersklubben i Fredrikshamn.

Skatuddens kasino har under hela sin historia haft olika anknytningar till det militära. Huset uppfördes ursprungligen på 1910-talet för den ryska officerskåren. I kravallerna under inbördeskriget övertog de röda kasinot för några månader vintern 1918, men redan i slutet av året fördes kommandot där av det tyska kejsardömets officerare. Kasinot har sedan 1919 stått till den finländska officerskårens förfogande och försvarsorganisationerna har arrangerat olika evenemang där. Huset, där man bl.a. finner kabinett med namnen Marski, Korsu, Sailor och Jääkäri, har reparerats och inretts i officers- och soldatstil under Museiverkets överinseende. Numera har kasinot en restaurang för allmänheten, och dess lokaliteter hyrs ut för möten och fester.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök