Skip to content
C.E. Sjöstrand: Kullervos bane, 1868. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kullervos bane

Konstnär C.E. Sjöstrand

Stadsträdgården, Taka-Töölö, Helsingfors

Skulptören Carl Eneas Sjöstrand (1828-1906) som var född i Sverige anses vara den finska skulpturkonstens grundläggare. Han gjorde en stor insats för den offentliga skulpturen på 1850-och 1860-talen, både som skulptör och lärare för den första generationen av finska skulptörer.
Sjöstrand gjorde ett stort antal skulpturer med Kalevala-motiv. Av Kullervomyten valde han början och slutet: 1858 gjorde han Kullervo sönderslitande sina lindor och slutligen 1867 Kullervos bane som bekostades av Helsingfors stads kvinnor.

Motivet med Kullervo som talar till sitt svärd kommer från 36 dikten i Kalevala: ”Sökte tyda svärdets mening, sporde om det kunde vilja skuldbelastat kött förtära, dricka blodet av en brottsling”. Kullervo som levt ett våldsamt och uselt liv frågar vad han skall göra när han utan sin vetskap förfört sin syster. Kullervo tar slutligen sitt liv. Sjöstrands Kullervo har två tydliga utgångspunkter: den klassiska skulpturen och 1800-talets skandinaviska bildkonst vars motiv härstammade från den germanska mytologin. Kullervo är lik en atletisk hjälte från antiken som överflyttats till den nordiska mytologin. Han är klädd i en björnskinnfäll, vid bältet hänger björnens tassar och den trogna hunden sitter vid hans fötter.

Sjöstrands gips gjöts i brons 1932 och Kullervo restes i Hesperia-parken därifrån den efter upprepade vandaliseringar flyttades 1967 till sin nuvarande plats i Stadsträdgården.

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök