Skip to content
Kungliga Finska artillerieregimentets minnesmärke, 1972. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kungliga Finska artillerieregimentets minnesmärke

Konstnär Gustaf von Numers

Observatorieberget, Ulrikasborg, Helsingfors

Minnesmärket över Kungliga Finska artilleriregementet består av en naturlig granithäll coh en bronsplakett med texten: ”Kuninkaallisen Suomen tykistörykmentti 1794-1811 Kungl. Finska artillerie regementet”. Minnesmärket är placerat på den plats där det Finska artillerie regementets huvudkasärn tidigare fanns. Det restes av Helsinki-Seura, HRUP Kenttätykistökerho, HRAU Tykistöosasto, SAT Kenttätykistökilta, Suomen Kenttätykistön säätiö och Tykistön perinneyhdistys.

Read more..

At map

Sök