Skip to content
Gunnar Finne: Kunskapens träd, 1937. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kunskapens träd

Konstnär Gunnar Finne

Nervandersgatan 9, Etu-Töölö, Helsingfors

Huset vid Nervandersgatan, som i dag rymmer Museiverket, byggdes ursprungligen för Finska samskolan (Helsingin Suomalainen yhteiskoulu) och arkitekt var Väinö Vähäkallio. Samarbetet mellan arkitekten och Gunnar Finne hade börjat redan tidigare, ett exempel är utsmyckningen av EKA:s huvudkontor. Gunnar Finnes helhetssyn och hans förmåga att anpassa sina arbeten till arkitekturen gjorde att han fick många beställningsarbeten.

Reliefen Kunskapens träd finns vid huvudingången. Stilen påminner om gamla egyptiska och mesopotamiska motiv. Reliefen avbildar livscykeln med ett arkaiskt bildspråk. Ett barn lämnar sina föräldrar och klättrar allt högre från gren till gren i kunskapens träd. Vishetens symbol, ugglan sitter lugnt i närheten av toppen. Bredvid trädet finns episoder ur olika livsskeden. På andra sidan leker och idrottar fritt grupperade ungdomar. Den utvecklingstro som reliefen uttrycker och likhetstecknet mellan utbildning och samhällsinflytande, gör kanske ett naivt intryck på dagens betraktare. Reliefen är gjord 1937 och materialet är sten.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök