Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Kurt Seibts och Arthur Beukerts minnesmärke

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Labbackavägen / Korpasvägen, Södra Haga, Helsingfors

Tyskarna Kurt Seibt (f. 28.9.1893) och Arthur Beukert (f. 28.5.1893) stupade 2.9.1918 i intagningen av Helsingfors. Minnesstenen restes år 1918 för att hedra minnet av dem och bär text på tyska, finska och svenska.

Read more..

At map

Sök