Skip to content
Ipi Kärki: Land, luft, eld och vatten, 1985. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Land, luft, eld och vatten

Konstnär Ipi Kärki

Kampens metrostadion, Helsingfors

Ipi Kärkis (f. 1951) färggranna målning Land, luft, eld och vatten i rulltrappan på Kampens metrostation var det första metrokonstverket i Helsingfors. Stadens konstmuseums dåvarande bildkonstsektion förvärvade verket med medel ur anslagen för kommittén som ansvarade för metrobygget. Om en skulptur utanför stationen arrangerade kulturnämndens bildkonstsektion en tävling för inbjudna. Den färggranna målningen på Kampens metrostation består av fem paneler med den sammanlagda storleken 300×750 cm. Verket är en oljemålning på lamellskiva. Det hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök