Skip to content
Wäinö Aaltonen: Läsestugan, 1955. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Läsestugan

Konstnär Wäinö Aaltonen

Alkärrsgatan 9, Kamppi, Helsingfors

Konstnären skänkte bronsreliefen ”Läsestugan” till Helsingfors universitet med anledning av universitetets 100-årsjubileum. Bland personerna på reliefen kan man känna igen konstnärens vänner. Wäinö Aaltonen var en av sin tids främsta bildhuggare. Andra kända verk av Altonen i Helsingfors är bl.a. Aleksis Kivi-statyn på Järnvägstorget, Paavo Nurmi framför Stadion, presidentstatyerna framför Riksdagshuset och reliefen i universitetets solennitetssal.

Reliefen ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök