Skip to content
Nina Sailo: Lauri Tahko Pihkala, 1987. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Lauri Tahko Pihkala

Konstnär Nina Sailo

Tahkovägen, Bortre Tölö, Helsingfors

Nina Sailo (1906-1998) gjorde minnesmärket över Tahko Pihkala (1888-1981) på beställning av Tahko Pihkala-sällskapet. Skulpturen avtäcktes vid 100-årsjubileet av Pihkalas födelse den 5 januari 1988 på sydöstra sidan av Olympiastadion i närheten av Tahkovägen. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Pihkala var en betydande idrottsideolog och organisatör, som utvecklade olika sporter och bl.a. gjorde den finska bobollen till det spel som den är idag. Pihkala är realistiskt avbildad som orienterare, en av hans favoritsporter. Skulpturen är gjuten i brons och är 4,5 meter hög. På postamentet finns Pihkalas namn, födelseår och dödsår samt ett citat av honom: ”Urheilun avulla kansamme parhaaksi.” (fritt översatt: Med idrotten för folkets bästa). Skulpturen baserar sig på en skiss av Tahko Pihkala gjord av Nina Sailos make, skulptören Alpo Sailo (1877-1955).

Read more..

At map

Sök