Skip to content
Pauno Pohjolainen: Livets ström, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Livets ström

Konstnär Pauno Pohjolainen

HUCS Psykiatricentrum, Välskärinkatu 12, Helsingfors

Helsingfors stads byggnadsverk har beställt ett konstverk av konstnär Pauno Pohjolainen till Hesperia sjukhus byggnad nr 32. Konstverket är ett så kallat procentkonstverk som bekostas ur de till byggprocessen hörande medlen. Konstverket är flere
våningar högt och fungerar samtidigt som ett skydd kring balkongerna på byggnadens sydfasad.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök