Skip to content
Tatu Tuominen: Ljussignal från stranden, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Visa Knuuttila

Ljussignal från stranden

Konstnär Tatu Tuominen

Bjälkkajen 16, Helsingfors

Tatu Tuominens (f. 1975) tudelade verk Valomerkki rannalta speglar Fiskehamnens närområdens historia ur synvinkeln för sjöfart och vardagen i stadens utkant. Verkets första del var ett ljusverk som syndes i de översta fönstren på byggnaden Asunto-osakeyhtiö Kalasataman Fiskaris för de som rör sig i omgivningen kring Sumparnas kanal. Det programmerade ljusverket kunde ses var tjugonde minut på kvällar kl. 19-22 till slutet av februari 2020.

Som verkets andra del delade konstnären ut Eero Haapanens faktabok Sörkan rysäkeisarit – kalastajia, ajureita ja salakuljettajia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013) till de nya bostäder som står klara under Sumparns tillfälliga ljusverk. Boken behandlar fiskarsläkten Karlssons händelsefulla liv i Gammelstadsviken och på andra håll i Helsingfors från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Verket berättar bland annat om spritsmugglingen i området under förbudstiden och om den brottsliga livsstil som var kopplad till detta. Boken avslöjar även hur Helsingfors och vardagen för dess invånare har förändrats under de senaste hundra åren.

Verket var tempörär och det hör till HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök