Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Luftvärnskanon (1)

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Kvarnberget, Lauttasaari, Helsingfors

Under bombningarna i februari 1944 gjordes sammanlagt 2120 flygningar över staden med 20 000 bomber. Staden försvarades av luftvärnsregemente 1 och tack vare det koncentrerade luftvärnet föll slutligen endast 800 bomber inom stadens område.

På Kvarnberget i Drumsö fanns 6.10.1939-22.3.1940 ett tungt luftvärnsbatteri med två 76 mm:s kanoner, och 17.6.1941-29.7.1944 tunga luftvärnsbatteriet 4 med sex 76 mm:s kanoner. En av dessa kanoner avtäcktes den 12 juni 1980 till minne av luftvärnet på Drumsö. På Drumsö finns ett annat luftvärnsminnesmärke i Skojarbergsparken.

Minnesmärket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök