Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

M. A. Castréns porträttbyst

Konstnär Alpo Sailo

Mathiaslundet, Mannerheimintien och Museokadun kulmaus, Etu-Töölö, Helsingfors

Mathias Alexander Castrén (1813-52) var forskare i finsk-ugriska språk och etnologi, forskningsresande och innehade från 1851 den första professuren i finska språket vid Helsingfors universitet. 1912 ordnades en tävling om ett minnesmärke över Castrén. Skulptören Alpo Sailo fick uppdraget. Porträttbysten avtäcktes 1921. Den är gjuten i brons, 80 cm hög, och står på ett postament av röd granit.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök