Skip to content
Into Saxelin: Maalaistentalos fasadskulpturer, 1921. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Maalaistentalos fasadskulpturer

Konstnär Into Saxelin

Simonsgatan 6, Kampen, Helsingfors

På bägge sidor om huvudentrén till Maalaistentalo står en mans- och en kvinnofigur i röd granit uppe på två tegelpelare. I händerna håller de attribut som hänvisar till lantarbeten: Kvinnan har en kärve under ena armen och en skära i andra handen medan mannen bär en såddskäppa vid sin högra sida. Granitfigurerna är skapade av skulptören Into Saxelin. Maalaistentalo blev färdigt sommaren 1921.

Into Saxelin föddes i Tavastehus till en fabrikörsfamilj och dog under sin bästa skapande period av en plötslig sjukdom i Paris. Han hann ändå vinna berömmelse som skulptör. Hans produktion består av enstaka porträtt samt offentliga verk som frihetsstatyn i Uleåborg, skulpturen Överraskning i Mejlans i Helsingfors och minnesmärket i Gamla kyrkoparken över finländare som stupat i Estland.

Skulpturerna hör inte till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök