Skip to content
Michael Schilkin: Majstad församlingshus relief, 1955. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Majstad församlingshus relief

Konstnär Michael Schilkin

Koreagatan 2, Majstad, Helsingfors

Församlingshuset är ritat av arkitektbyrå O. Leka & K. Arajärvi och det stod färdigt 1955. Reliefen är en gåva av Oy Arabia Ab och den är gjord av Michael Schilkin, som var anställd vid företaget. Reliefen visar en familj, far och son, mor och döttrar, i olika fritidssysselsättningar. I mitten en fabrik och en duva, symbolen för den helige anden och församlingen. I Majstad var en stor del av invånarna tidigare anställda vid Arabias fabrik.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök