Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Mare

Konstnär Pertti Kukkonen

Mässflicksgränden 2, Ruoholahti, Helsingfors

På parkeringshusets tak har Pertti Kukkonen planerat ett spiralformigt verk av färgad makadam. Verket har titeln Mare (hav). Invånarna i bostadshusen runt parkeringsbyggnaden har särskilt god utsikt över verket. Flera av byggnaderna i det nya bostadsområdet i Gräsviken har verk av Pertti Kukkonen på ytterväggen.

Parkeringshuset på Mässflicksgränden är ritat av arkitekt V.P. Tuominen. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök