Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Marthornas minnesten

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Lönnrotsskvären, Helsingfors

Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund firade 70-årsjubileum den 9 maj 1969. De två marthaförbunden planterade tre äppelträd i Lönnrotsskvären och reste en minnessten med en text som redogör för trädens betydelse.

Read more..

At map

Sök