Skip to content
Marja Kanervo: Minnesmärke över fånglägret på Sveaborg, 2004. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Minnesmärke över fånglägret på Sveaborg

Konstnär Marja Kanervo

Stora Östersvartö, Suomenlinna, Helsingfors

Miljökonstverket till minne av fånglägret på Sveaborg är en minnesplats planerad av Marja Kanervo. Dess centrala element är en naturklippa, mossa, stenar och rinnande vatten. De dramatiska årtalen 1918-1919 är inristade i klipphällen som vattnet rinner över.

Under självständighetens första tider fanns det på Sveaborg ett fångläger i nästan ett år, från 14.4.1918 till 14.3.1919. Maximiantalet fångar var 8000, av vilka omkring 1500 dog främst av svält. De som dog på fånglägret begrovs på Sandudd, där man 1949 reste ett minnesmärke över de röda som avrättats och dött på fånglägret.

Initiativet till minnesplatsprojektet på Sveaborg togs av de anhöriga till fångar som lidit och dött på fånglägret. Marja Kanervo hör till den konceptuella konstens banbrytare i Finland och hon är internationellt känd. I planeringen av landskapet medverkade landskapsarkitekt Saara Pylkkö. Miljöverket offentliggjordes på norra stranden av Stora Östersvartö 28.9.2004.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök