Skip to content
Frans Sjöström: Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak, 1881. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Minnesmärke över striden vid Gornij Dubnjak

Konstnär Frans Sjöström

Huvudstabens gård, Södra Magasinsgatan 8, Gardesstaden, Helsingfors

Striden vid Gornij Dubnjak utkämpades under kriget mellan Ryssland och Turkiet 1877-78, i vilket också soldater från den finska gardesbataljonen deltog. I ockupationen i oktober 1877 av befästningen Gornij Dubnjak, som numera ligger inom bulgariskt område, dog 24 finländare och 99 sårades. Namnen på de stupade finländarna är inhuggna i minnesmärket.
Kriget lever kvar i en finsk sång: ”Paljon on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla taistellessa…” (fritt översatt: Mycket har man lidit av köld och hunger under striderna i bergen på Balkan…)

Minnesmärke ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök