Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Minnesmärke över striden vid Svensksund

Konstnär Birger Brunila

Ehrensvärds trädgård, Vargön, Sveaborg, Helsingfors

Sjöstriden vid Svensksund utkämpades 9-10.7.1790. Minnesmärket restes på Sveaborg av Ehrensvärd-sällskapet och Pro Helsingfors-stiftelsen. Sveaborg var bas för flottan under striden vid Svensksund på 1700-talet. Finlands sjöstridskrafter firar sin årsdag på dagen för striden vid Svensksund.

Birger Brunila var arkitekt och arbetade i samma byrå som W.G. Palmqvist. Han reste mycket och verkade senare som stadsplanerare i Helsingfors. Brunila har planerat bostadshus, fabriker och minnesmärken. Han var även känd för att vara en väldigt skicklig tecknare.

Read more..

At map

Sök