Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Minnestenen över grundläggningen av Gårdsbacka

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Portvägens och Portgrändens korsning, Mellungsby, Helsingfors

”Grundläggningsstenen” i Gårdsbacka i stadsdelen Mellungsby är ett rapakivi-flyttbock som försågs med två metallplattor 1964 när Gårdsbacka började byggas.

Texten på stålplattan lyder: ”Tähän kiveen muurattiin Kontulan asuntoalueen perustamiskirja maaliskuun 8 päivänä 1964.” och berättar alltså att bostadsområdets grundläggningsbrev murades in i stenen den 8 mars 1964. På kopparplattan står: ”Tämän rapakivilohkareen ovat jääkautisessa meressä uineet jäävuoret kuljettaneet Viipurin rapakivialueelta tälle paikalle.” och innebär att flyttblocket härstammar från Viborgs rapakivi-område därifrån det kommit under istiden infruset i ett isberg.

Read more..

At map

Sök