Skip to content
Kain Tapper: Modul / Byggarnas minnesmärke, 1973. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Modul / Byggarnas minnesmärke

Konstnär Kain Tapper

Alpparken, Helsinginkatu, Helsingfors

Modul är byggnadsentrepenörernas förbunds gåva till Helsingfors stad på förbundets 50-årsdag. Materialet är träffande nog armerad betong, det huvudsakliga byggmaterialet i Finlands växande städer från 1960-talets början.

I monumentalskulpturtraditionen kan Kain Tappers (1930-2004) val av material anses vara avantgardistiskt, de offentliga skulpturerna gjordes i regel i brons, sten eller stål. Kain Tapper började göra abstrakta skulpturer redan på 1960-talet. Hans verk kännetecknas ofta av en finstämd och mild känsla av naturbundenhet. I Modul är formspråket ett annat: strukturen betonas och intrycket bygger på upprepning och symmetri.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök