Skip to content
Radoslaw Gryta: Monument till de vanliga, 1997. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Monument till de vanliga

Konstnär Radoslaw Gryta

Tvillingarnas väg 3, Helsingfors

Monument till de vanliga består av tolv oslipade granitblock med inhuggna strofer ur den polske diktaren Tadeus Rózewicz dikt ”Kertomus vanhoista naisista” (Berättelsen om de gamla kvinnorna) iden finns i svensk översättning av Lennart Kjellberg från år 1979. Dikten kan läsas i sin helhet på finska, polska och engelska på infostenen i parken.

Med det här verket önskar Gryta hylla vardagslivet. Samtidigt protesterar han mot de pretentiösa krigsmonumenten och hjältestatyerna. Monument till de vanliga är glest placerat i en grässluttning, betraktaren måste gå från en sten till en annan för att läsa tankarna på dem. Verket tvingar inte sin massivitet på betraktaren, utan man får själv avgöra om man vill ta emot dess budskap. Textfragmenten på stenblocken är dessutom ställvis svårlästa, vilket understryker diktens innehåll och varje ord i
den.

Verket har tidigare visats i Hvitträsk, i Jämsä stenbank och i Alexanderskyrkans park i Tammerfors. Diktaren Tadeuz Rózewicz var närvarade själv när verket avtäcktes i Strandparken.

Verket införskaffades av staden och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök