Skip to content
Armas Tirronen: Monumentet över dem som begravts i det avträdda Karelen, 1957. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Monumentet över dem som begravts i det avträdda Karelen

Konstnär Armas Tirronen

Sandudds begravningsplats, Helsingfors

Minnesmärket över dem som begravdes i avträdda Karelen är gjutet i brons. Det avbildar en kärnfamilj, en mor och en far och ett litet barn. Bredvid gestalterna reser sig ett högt smalt kors. Andra arbeten i Helsingfors av Armas Tirronen är ”Kottby-Mari” och ”Den barmhärtige samariten” vid Mejlans kyrka.

Minnesmärket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök