Skip to content
Elsi Borg: Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937, 1951. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937

Konstnär Elsi Borg

Vargön, Suomenlinna, Helsingfors

Arkitekten Elsi Borgs obeliskliknande minnessten Mortius (över döda och förolyckade) har rests på Sveaborg till minne av dem som förolyckats i olika katastrofer. Årtalen 1808, 1855, 1906, 1917, 1918 och 1937 har graverats in i minnesmärket som är placerat i östra delen av Pipers park, där offren för explosionsolyckan på Skanslandet ligger begravda.

Årtalen hänvisar till följande olyckor:
1808 – Finska kriget och Sveaborgs kapitulation
1855 – bombardemangen under Krimkriget
1906 – upproret på Sveaborg
1917 och 1918 – upploppen i samband med självständigheten och fånglägret på Sveaborg
1937 – explosionen på Skanslandet

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling

Read more..

At map

Sök