Skip to content
Pekka Jylhä: Möte, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM/Hanna Kukorelli.

Möte

Konstnär Pekka Jylhä

Kallviksuddsvägen 1, Helsingfors

Pekka Jylhäs (f. 1955, Toholampi) verk Möte, som består av de geometriska grundformerna – klotet, rektangeln och konen – finns vid Merilahti grundskolan, mitt i entréskvären som avgränsas av skolbyggnaderna. Till skulpturelementen hör också ett element som består av platta bronspärlor, nersänkta i marken. Skulpturhelheten är gjuten i genomfärgad betong.

Verkets former både följer arkitekturen och avgränsar ett område åt sig själv i gårdens mitt. Formerna hänvisar också till skolans teckningslektioner, där en central teckningsuppgift är att rita de grundläggande geometriska formerna efter modell.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök