Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Obelisken till minne av Gustav II Adolfs lantdag

Konstnär Birger Brunila

Gustav Adolfs park, Gammelstaden, Helsingfors

Birger Brunila var Helsingfors stads stadsplanearkitekt under mer än tre årtionden, från 1917 till 1948.
Brunila ritade också obelisken i grå granit som restes 1932 på initiativ av några historiska föreningar. Texten berättar att Gustav II Adolf höll ett lantdagsmöte med Finlands ständer på platsen efter att ha säkrat landets östra gräns. Texten finns på finska, svenska och latin. Minnesmärket och texten berättar kanske mer om finländarnas rädsla och det intellektuella klimatet på 1930-talet än om dyrkan av den svenske hjältekonungen.

Read more..

At map

Sök