Skip to content
Pasi Karjula och Marko Vuokola: Olo n:o 22, 2000. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Olo n:o 22

Konstnär Pasi Karjula, Marko Vuokola

Sandviksbassängen, Sandviken, Rödbergen, Helsingfors

Miljökonstverket Olo N:o 22 består av över femtio olika stora kulor i polerat stål. Kulorna finns utplacerade på strandområdet som omger Sandviksbassängen i ändan av Bulevarden.

I slutet av 1990-talet ordnades en tävling för inbjudna som gällde området kring Sandviken. Tävlingen vanns av gruppen Olo. Konstnärerna har i sin utformning av miljökonstverket på ett finurligt sätt tagit hänsyn till områdets särdrag och den livliga trafiken.

En del av kulorna har placerats i affärslokaler och innergårdar i områdets kvarter. Konstverket utvidgar på detta sätt – genom sin mångsidighet och sin strävan bort från det monumentala uttrycket – begreppet offentlig konst. Arbetet varken börjar eller slutar på något bestämt ställe utan är hela tiden närvarande.

Verket avtäcktes 25.7.2000 och det hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök