Skip to content
Sari Nikola: Omvälvning, 2002. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Omvälvning

Konstnär Sari Nikola

Ensikoti, gårdsplanen, Ensi - Kotivägen, Vallgård, Helsingfors

På gårdsplanen utanför Ensikoti har sedan vintern 2002 fem skulpturer varit uppställda. Skulpturernas material är vit betong vilket enligt konstnären symboliserar temats helighet och mystik, men samtidigt dess vardaglighet och naturlighet. Konstnären Sari Nikolas skulpturgrupp behandlar kvinnans förändringsprocess i samband med havandeskapet.

Skulpurernas benämns:
1. Jungfru
2. Graviditet
3. Vad nu
4. Trötthet
5. Kvinna eller Ny balans

Skulpturerna ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök