Skip to content
Gediminas Urbonas: Osmältbar svart (Snögubbe), 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Osmältbar svart / Snögubbe

Konstnär Gediminas Urbonas

Tilkgatan 19, Pikku-Huopalahti, Helsingfors

Gediminas Urbonas (f. 1966) skulptur Osmält svart (Snögubbe) deltog i ARS 95-utställning i dåvarande Museet för nutidskonst. Medan utställningen pågick stod Snögubben utanför Ateneum och köade bland de andra museibesökarna. Helsingfors stad köpte skulpturen och den placerades i Skolskvären vid Högbergsgatan. År 1997 flyttade den till sin slutgiltiga plats på brutersgården i Lillhoplax.

Urbonas studerar begrepp som ansluter sig till människans vardagsmiljö. Han förvandlar motiv och föremål från vårt vardagsliv till skulpturer och undersöker vilka mytiska dimensioner de ger upphov till i den förvandlade formen. Ett av hans experiment är denna förvandling av en snögubbe till en svart granitfigur som åtminstone inte är beroende av väderförhållandena. Urbonas diskuterar på så sätt begreppet snögubbe.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök